SitForm.rs

Politika privatnosti

Politika privatnosti veb stranice koja se nalazi na domeni sitform.rs, objašnjava kako prikupljamo, obrađujemo i koristimo informacije naših posjetilaca i redovnih korisnika.

Što se tiče sadržaja, na našoj veb stranici možete pronaći linkove koji upućuju na usluge drugih kompanija. S tim u vezi, molimo vas da prilikom posete proverite da li su vaši privatni podaci zaštićeni i da znate kako će koristiti vaše podatke.

Čuvanje vaših podataka je veoma važno za naše poslovanje, ali ne možemo garantovati njihovu potpunu sigurnost jer su podaci dostupni na internetu uvek na neki način ugroženi.

Kada posjetite našu veb stranicu, saglasni ste da sitform.rs, vlasnik domene, koristi vaše lične podatke.

 

Koje podatke prikupljamo?

 1. Informacije potrebne za korišćenje kontakt forme

Prilikom korištenja kontakt forme, odnosno kontaktiranja sitform.rs, unosite određene lične podatke kao što su: ime, prezime, e-mail. Jedina svrha prikupljanja ovih podataka je popunjavanje kontakt forme, što rezultira da sitform.rs kao vlasnik domene dobije vaše osnovne podatke u svrhu dalje komunikacije.

 

 1. Informacije koje smo dobili od vas

Kako je navedeno u prethodnom stavu, sitform.rs ima pravo koristiti informacije dobijene od provajdera na način koji će rezultirati daljom komunikacijom sa pružaocem informacija i ne smije se koristiti u druge svrhe.

 

 1. Automatski prikupljene informacije od posetilaca

Pošto domen sitform.rs koristi uslugu Google analitike, automatski se prikupljaju podaci koje ste svjesno ili nesvjesno učinili dostupnim na internetu. To mogu biti informacije o vašem polu, godinama, mestu stanovanja, interesovanjima, jeziku koji govorite, internet provajderu i uređaju koji koristite, kao i informacije o tome kako ste došli do našeg portala. Ako ne želite da vaši podaci budu izloženi, podesite svoju privatnost u podešavanjima internet pretraživača koji koristite. Internet stranica sitform.rs koristi kolačiće i slične tehnologije u svrhu brže obrade podataka sa stranice, ali i u svrhu praćenja ponašanja posjetilaca na istom. Više detalja o korišćenju kolačića možete videti u posebnom delu.


Kako koristimo prikupljene podatke?

Priložene podatke obrađujemo i čuvamo kako bismo Vas kao davaoca informacija kontaktirali kako bismo ostvarili moguću poslovnu saradnju ili Vam ponudili naše usluge na sledeći način:

 

 1. Pružanje usluga
 • Pružamo uvid u naš dosadašnji rad u oblasti namještaja i unutrašnjeg uređenja prostora.
 • Vršimo prezentaciju naših proizvoda, odnosno na predmete za uređenje unutrašnjeg prostora (sofa, stolica, stolova kao i kancelarijski namještaj).
 • Potencijalnim klijentima nudimo konsalting u oblasti enterijera i arhitekture.

 

 1. Stvaranje bezbednog okruženja
 • rs domena na Internetu je dostupna sa maksimalnim nivoom sigurnosti od bilo koje vrste napada, što je dodatno poboljšano dodatkom SSL sertifikata
 • pridržavamo se pravila korišćenja
 • pridržavamo se svojih zakonskih obaveza
 • svakodnevno sprovodimo Uslove korišćenja i sprečavamo neprikladno korišćenje naših usluga od strane korisnika
 • kontinuirano pratimo bezbednosne trendove na Internetu, i blagovremeno reagujemo i sprovodimo najviši nivo bezbednosti, što u krajnjoj liniji koristi nama, ali pre svega vama kao posetiocima našeg sajta.

 

 1. Kontakt – Kontaktiraćemo vas tokom:
 • odgovara na vaš upit
 • u slučaju promene politike privatnosti i uslova korišćenja, i ako smo prethodno komunicirali sa vama putem naše kontakt forme


Delenje vaših informacija

 1. Veb stranica sitform.rs se obavezuje da nikada neće prodavati vaše lične podatke.

 

 1. Internet stranica sitform.rs može dati vaše podatke sudovima, policiji ili državnim organima ili ovlaštenim trećim licima, ako jesmo i u mjeri u kojoj smo zakonski obavezni ili zakonski dozvoljeni, ili ako je takvo otkrivanje razumno neophodno u svrhu: (i) ispunjavanja naših zakonskih obaveza, (ii) sudskih postupaka i odgovaranja na zahtjeve usmjerene protiv sitform.rs, (iii) odgovaranja na provjerene zahtjeve u vezi sa krivičnim istragama ili navodnim ili sumnja na nezakonitu aktivnost, ili bilo koju drugu aktivnost koja nas može izložiti odgovornosti za štetu, (iv) provođenje i upravljanje našim Uslovima korištenja, ili (v) zaštitu prava, imovine ili lične sigurnosti sitform.rs , njene zaposlene, posetioce ili članove javnosti.

 

 1. Tamo gde je prikladno, možemo da obavestimo posetioce o takvim pravnim zahtevima osim ako: (i) takvo obaveštenje nije zabranjeno samo po sebi, sudskim nalogom ili važećim zakonom, ili (ii) verujemo da bi obaveštenje bilo uzaludno, neefikasno, stvorilo rizik od po vredne ili telesne povrede pojedinca ili grupe, ili stvaraju ili povećavaju rizik od prevare protiv ili naših korisnika. U slučajevima kada poštujemo zakonske zahteve, bez prethodnog obaveštenja iz bilo kog od gore navedenih razloga, pokušaćemo da obavestimo posetioca o zahtevu, kada je ispunjen i kada, u dobroj nameri, utvrdimo da više nismo sprečeni od toga.

 

 1. Korišćenje usluga trećih strana kao što su Google, Facebook, Bing. Neke od trećih strana neće uvek dolaziti iz Evropske unije gde su lični podaci izuzetno zaštićeni GDPR propisima i stoga te strane mogu koristiti vaše podatke. sitform.rs se obavezuju da uspostavljaju saradnju isključivo sa servisima koji su ocijenjeni kao sigurni na internetu.

 

 1. U slučaju sklapanja poslovne saradnje, prikupljeni statistički podaci biće prezentovani poslovnim partnerima. Važno je naglasiti da ovi podaci ne otkrivaju ničiji identitet.

 

 1. Veb stranica sitform.rs će uključivati usluge oglašavanja koje mogu pristupiti nekim od vaših podataka ukoliko vas klik na našu stranicu dovede do njihovih usluga.

 

 1. U slučaju prenosa vlasništva od strane sitform.rs na drugo pravno lice, sitform.rs se obavezuje da će sve posetitelje sa kojima je komunikacija putem kontakt forme blagovremeno obavijestiti o bilo kakvom prenose ličnih podataka.

 

 1. U skladu sa zakonom i zakonskim propisima, dužni smo da po potrebi podelimo vaše podatke sa organima za sprovođenje zakona.


Druge važne informacije

Ukoliko bude potrebno, administrator i vlasnik sitform.rs će pregledati i analizirati Vaše komunikacije na sitform.rs ili na našim društvenim mrežama kako bi sprečili potencijalne prevare drugih posetitelja, ali i u svrhu poboljšanja ukupnog iskustva na veb stranici.

VAŠA PRAVA

Za pitanja u vezi sa vašim pravima možete nas kontaktirati na e-mail adresu showroom@sitform.rs ili putem kontakt forme na našoj veb stranici. Imajte na umu da od vas možemo tražiti informacije kako bismo potvrdili vašu autentičnost.

Prilikom brisanja komunikacije sa sitform.rs putem kontakt forme, svi podaci se trajno brišu i neće se koristiti u bilo koju svrhu. U svakom trenutku imate pravo podnijeti žalbu na korištenje vaših podataka Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik.rs).

BEZBEDNOST

Ako primetite da su vaši podaci kompromitovani, zloupotrebljeni ili ukradeni, odmah nas kontaktirajte. Kontinuirano brinemo o našoj i vašoj sigurnosti i posvećeni smo tome da sitform.rs bude najsigurnije mesto za korištenje u svakom trenutku.

 

KONTAKT

Ukoliko imate pritužbi u vezi sa Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati u bilo koje vreme putem e-maila showroom@sitform.rs, ali i kontakt forme na našoj veb stranici.

Politika korišćenja kolačića

Šta su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se čuva na računaru ili mobilnom uređaju kada posetite veb lokaciju. Na primer, kolačić veb stranice pamti vaše radnje i podešavanja (kao što su prijava, jezik, veličina fonta i druga podešavanja prikaza), tako da ne morate ponovo da ih unosite svaki put kada se vratite na veb stranicu. kada gledate različite stranice određene veb stranice.

Vrste kolačića

Kolačići sesije – Ovo su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pretraživač. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada posjetite našu veb stranicu sitform.rs

 

Trajni kolačići – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti i ostaće u vašem pretraživaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Sitform.rs koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što je “memorija”, što znači da će svaki sledeći put kada posetite sitform.rs sadržaj biti automatski prikazan i uštedet ćete vreme čitajući sadržaj veb stranice.

Takođe koristimo trajne kolačiće da bismo bolje razumeli navike posetilaca i unapredili sajt u skladu sa obrascima korišćenja korisnika. Ove informacije su anonimne – ne vidimo pojedinačne podatke o posetiocima.

 

Kako koristimo kolačiće?

Kolačići se koriste za prepoznavanje dolaska posetilaca na veb lokaciju, za pamćenje vaših preferencija u cilju poboljšanja i pružanja personalizovanog korisničkog iskustva i za praćenje kretanja korisnika na stranicama kako bi se poboljšao pristup traženim informacijama. Svi podaci o navigaciji stranicama se prikupljaju putem kolačića isključivo sumarno, koristeći Google analitičke alate. Važno je napomenuti da su informacije koje prikuplja Google anonimne i na osnovu njih ni Google ni mi ne možemo pristupiti ličnim podacima posetilaca.

 

Kolačići trećih strana

 

Svrha korišćenja kolačića

 • Da obezbedi pravilan rad veb stranice
  • ispravan prikaz sadržaja
  • prilagođavanje interfejsa kao što je izbor jezika, podešavanje parametara uređaja i rezolucije i tipa ekrana;
 • Poboljšanje veb stranica anonimiziranjem praćenja kretanja korisnika kroz stranice

Podatke o kretanju korisnika po stranici prikupljamo isključivo kako bismo plasirali kvalitetan sadržaj i unapredili kvalitet veb stranice i usluga, kako bismo bolje razumeli potrebe posetilaca i shodno tome unapredili usluge i funkcionalnost naše veb stranice.

Svi kolačići koje postavlja sitform.rs su obavezni.

 

Kako isključiti kolačiće

 

Više informacija

Rukovodilac obrade je veb stranica sitform.rs, a za dodatne informacije možete nas kontaktirati na showroom@sitform.rs.

Privacy policy

The privacy policy of the website, located on the domain sitform.rs, explains how we collect, process and use the information of our visitors and regular users.

In terms of content, you can find links to other companies’ services on our website. In this regard, please check during the visit that your private data is protected and that you know how it will use your data.

Storing your data is very important for our business, but we cannot guarantee its complete security because the data available on the Internet is always compromised in some way.

When you visit our website, you agree that sitform.rs, the domain owner, use your personal information.

 

What data do we collect?

 1. Information needed to use the contact form

When using the contact form, i.e. contacting sitform.rs, you enter certain personal data such as name, surname, e-mail. The only purpose of collecting this data is to fill in the contact form, which results in sitform.rs as the domain owner receiving your basic data for further communication.

 

 1. Information we have received from you

As stated in the previous paragraph, sitform.rs has the right to use the information received from the provider in a way that will result in further communication with the information provider and may not be used for other purposes.

 

 1. Automatically collected information from visitors

Because the sitform.rs domain uses the Google Analytics service, data that you knowingly or unknowingly made available on the Internet is automatically collected. This can be information about your gender, age, place of residence, interests, language you speak, internet provider and the device you use, as well as information about how you got to our portal. If you do not want your data to be exposed, set your privacy in the settings of the internet browser you are using. The website sitform.rs uses cookies and similar technologies for faster processing of data from the site, but also to monitor the behaviour of visitors on the same. You can see more details about the use of cookies in a separate section.


How do we use the collected data?

We process and store the attached data to contact you as a provider of information to achieve possible business cooperation or offer you our services as follows:

 

 1. Provision of services
 • We provide insight into our work so far in the field of furniture and interior design.
 • We present our products, i.e. items for interior decoration (sofas, chairs, tables and office furniture).
 • We offer potential clients consulting in the field of interior and architecture.

 

 1. Creating a safe environment
 • rs domain on the Internet is available with the maximum level of security from any type of attack, which is further enhanced by the addition of SSL certificates
 • We adhere to the rules of use
 • We adhere to our legal obligations
 • We implement the Terms of Use daily and prevent inappropriate use of our services by users
 • We continuously monitor security trends on the Internet, and we react promptly and implement the highest level of security, which ultimately benefits us, but above all you as visitors to our site.

 

 1. Contact – We will contact you during:
 • Answers to your query
 • In the event of a change in the privacy policy and terms of use, and if we have previously communicated with you through our contact form


Sharing your information

 1. The sitform.rs website undertakes never to sell your data.

 

 1. The sitform.rs website may provide your information to courts, police or governmental authorities or authorized third parties if we are and to the extent, we are legally required or legally permitted, or if such disclosure is reasonably necessary for: (i) complying with our legal obligations, (ii) court proceedings and responding to claims directed against sitform.rs, (iii) responding to verified claims related to criminal investigations or alleged or suspected illegal activity, or any other activity that may expose us to liability for damages, (iv) enforce and manage our Terms of Use, or (v) protect the rights, property or personal safety of sitform.rs, its employees, visitors or members of the public.

 

 1. Where appropriate, we may notify visitors of such legal claims unless: (i) such notice is prohibited in itself, by court order or applicable law, or (ii) we believe the notice would be futile, ineffective, create a risk from serious or bodily injury to an individual or group, or create or increase the risk of fraud against or our users. In cases where we comply with legal requirements, without prior notice for any of the above reasons, we will attempt to notify the visitor of the request, when it is met and when, in good faith, we determine that we are no longer prevented from doing so.

 

 1. Use of third party services such as Google, Facebook, Bing. Some of the third parties will not always come from the European Union where personal data is extremely protected by GDPR and therefore those parties may use your data. sitform.rs undertakes to establish cooperation exclusively with services that are rated as safe on the Internet.

 

 1. In case of concluding business cooperation, the collected statistical data will be presented to business partners. It is important to emphasize that these data do not reveal anyone’s identity.

 

 1. The sitform.rs website will include advertising services that may access some of your data if a click on our site leads you to their services.

 

 1. In case of transfer of ownership by sitform.rs to another legal entity, sitform.rs undertakes to inform all visitors with whom it communicates via the contact form on time about any transfer of personal data.

 

 1. Following the law and legal regulations, we are obliged to share your data with law enforcement agencies as needed.


OTHER IMPORTANT INFORMATION

If necessary, the administrator and owner of sitform.rs will review and analyse your communications on sitform.rs or on our social networks to prevent potential scams by other visitors, and also improve the overall experience on the website.

YOUR RIGHTS

For questions regarding your rights, you can contact us at the e-mail address showroom@sitform.rs or via the contact form on our website. Please note that we may ask you for information to verify your authenticity. When deleting communication with sitform.rs via the contact form, all data is permanently deleted and will not be used for any purpose. At any time, you have the right to file a complaint about the use of your data to the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection (Poverenik.rs).

SECURITY

If you notice that your information has been compromised, misused or stolen, contact us immediately. We continuously take care of our and your safety and we are committed to making sitform.rs the safest place to use at all times.

CONTACT

If you have any complaints regarding the Privacy Policy, you can contact us at any time via e-mail at showroom@sitform.rs, but also the contact form on our website.

COOKIE POLICY

What are cookies?

A cookie is a file that is stored on your computer or mobile device when you visit a website. For example, a web cookie remembers your actions and settings (such as login, language, font size, and other display settings), so you don’t have to re-enter them every time you return to the webpage when you view different pages of a particular web page.

TYPES OF COOKIES

Session cookies – These are temporary cookies that expire (and are automatically deleted) when you close your internet browser. We use them to provide access to content and enable things you can do when you visit our sitform.rs website

 

Persistent cookies – usually have an expiration date far in the future and will remain in your browser until they expire or you delete them manually. Sitform.rs uses persistent cookies for functionalities such as “memory”, which means that every next time you visit sitform.rs the content will be displayed automatically and you will save time reading the content of the website. We also use persistent cookies to better understand the habits of visitors and to improve the site per user usage patterns. This information is anonymous – we do not see individual visitor data.

 

HOW DO WE USE COOKIES?

Cookies are used to recognize the arrival of visitors to the website, to remember your preferences to improve and provide a personalized user experience and to track the movement of users on the site to improve access to the requested information. All site navigation data is collected through cookies only in summary, using Google Analytics tools. It is important to note that the information collected by Google is anonymous and based on it, neither Google nor we can access the personal data of visitors.

 

THIRD-PARTY COOKIES

In some cases, by using links that lead to the pages of other companies, you can access third-party sites over which sitform.rs has no control and is not responsible for their policy of using cookies or content. More information about cookies can be found here:

 

PURPOSE OF USING COOKIES

 • To ensure proper operation of the website
  • Correct display of content
  • Customize the interface such as language selection, device parameter settings and resolution and screen type;
 • Improving web pages by anonymizing tracking of users’ movement through pages

 

We collect data on the movement of users per page exclusively to place quality content and improve the quality of the website and services, to better understand the needs of visitors and accordingly improve the services and functionality of our website. All cookies set by sitform.rs are mandatory.

 

HOW TO TURN OFF COOKIES

The use of cookies can be turned off by changing the settings of your internet browser. How to change the settings of the most common browsers can be found here:

 

MORE INFORMATION

The processing manager is the sitform.rs website, and for additional information, you can contact us at showroom@sitform.rs.